Lavakunstikoolis (EMTA arvutivõrgus) on võimalik kasutada mh järgmiseid litsentsandmebaase:

Kõigi EMTA arvutivõrgus kasutatavate, peamiselt muusikaalaste andmebaaside kohta leiab infot siit.


Lavaka pilv – Lavakunstikooli liikmeskonnale ligipääs: kirjutage rainer@lavakas.ee


Vaba juurdepääsuga andmebaasid ja arhiivid:


Veel teatri- ja humanitaarinfo andmebaase:

  • Digital Theatre+
  • JSTOR – akadeemiliste ajakirjade ja raamatute digiraamatukogu, ajakirjade vanemad aastakäigud, enamasti ajakirja ilmumisaja algusest
  • Project MUSE – humanitaar- ja sotsiaalteaduste kvaliteetraamatud ja ajakirjad