EMTA lavakunstikooli on lõpetanud teatrimagistri kraadiga:

1997
Katri Kaasik-Aaslav (Aaslav-Tepandi) – “Rolli sünd ja lavastaja osa selle juures”

2000
Peeter Raudsepp – “Laena harfi, Plotinus, ehk minu kolme aasta lavastajakogemus teatris filosoofilis-ajaloolise pilgu läbi”
Riina Roose – “Helikujundus sõnalavastuses”
Anne Türnpu – “Pärimusest lavastuseni”

2002
Maarja Jakobson –
 “Lavakõne õpetamise metoodikast Eesti ja Saksa teatrikoolis”

2003
Vahur Keller – “Lavastaja töö lauljaga”
Tiit Ojasoo – “Kuidas teha ideaalset lavastust?”
Anne-Liis Poll – “Häälikute mängud”
Tamur Tohver – “Tasa kuulata on kergem”

2004
Anu Aimla – “Laulmise ja liikumise seosed näitleja hääle arendamisel”
Liivika Hanstin – “Nukunäitleja – kunstnik, käsitööline või instrumentalist?”
Virve Kurbel – “Prantsuse barokkteatritants ja selle esitamine tänapäeval”
Helena Merzin – “Kangas üle mere” (“Väv över vatten”)
Laura Nõlvak – “Sissejuhatus nukuteatrisse algajale (nuku)näitlejale”
Külli Palmsaar – “Inimhääl nukuteatris”
Tiit Palu – “Kaks katset kaotada tähendus”
Ingrit Vaher – “Näitleja ja runolaul”
Tiina Vilu-Demjanov – “Kuidas elustada elutut”
Jaan Urvet – “Nukuteatri elementide rakenduskeskkond lavastustes”

2005
Mari Amor – “Helilooja sõnateatris”
Andres Roosileht – “Nukk. Vastastikune mõistmine”
Maria Usk – “Nukuteater ja automaadid”

2006
Priit Karm – “Kõlavärviküllane sõna”
Aivar Simmermann – “Ülevaade luguteatrist”
Kärt Tomingas – “Õppida ja õpetada”

2007
Janek Joost – “Hääle olulisus rolli luues”
Vahur-Paul Põldma – “Kas ma pean tegema teatrit?”
Mari Torga – “Räägivad. Kas ja kuivõrd vajab meediahääl kõnekoolitust”
Kadi Tudre – “Kehatehnika näitlemises”

2008
Katrin Pärn – “Kehateadlikkus”
Taago Tubin – “Professionaalse lavakunsti võimalikkus mittekutselises teatris”

2009
Kristel Leesmend – “Kuidas valitakse osatäitjaid?”
Jaak Prints – “Vastates kükitavale poisile. Portree näitlejast noore mehena”
Bert Raudsep – “Teater Eesti ühiskonnas. Olulisus läbi ajalehe “Postimees” aastal 2007″
Katrin Nielsen – “Draamaimprovisatsioon kui õppemeetod. Teooria ja praktika”
Priit Valkna – “Teatrinäitleja filmis”

2010
Virko Annus – “Juhendaja osa õpilaste etlemiskonkurssideks ettevalmistamisel”
Tarmo Tiisler – “Pildi jutustamine”
Silvia Soro – “Dramaturg ja näitekirjanik Saksa ja Eesti teatris. Õppimisvõimalused, töövaldkonnad, teatripoolsed ootused”

2011
Inga Allik
– “Näitleja ja külalisetendus”
Mari-Liis Lill – “Keskpõrandale kokku”
Tiina Mälberg – “Lavakunstikateedri XV lend 20 aastat hiljem”
Kaido Rannik – “Lastele mängimise tõsine kunst. Rändnäitleja märkmeid”
Garmen Tabor – “Ooperilaulja kui näitleja”
Aita Vaher – “Õppimise õnnelik tee”
Eva Klemets – “Isetu näitleja”
Inga Vares – “Stsenograafi töövahendid leiutavas teatris”

2012
Marion Jõepera
– “Mäng kui juhuse loomine ja piiramine postdramaatilises dramaturgias”

2013
Vello Vaher
– “Akrobaatika õpetamine koos hääle tekitamisega”

2014
Reeda Kreen (Toots)
 – “Esineja lavahariduse seitse esimest sammu”
Maarja Mitt – “Kohanda tegevus sõnale, sõna tegevusele”
Elina Reinold – “Näitleja kujunemine koostöös lavastajatega”
Heleri Saarik – “Visuaalsete meediumite tarbeks kirjutamise olemuslikke küsimusi”

2015
Martti Helde – “Lavastaja kuus seisundit. Lavastusprotsessi kirjeldus” (Visuaalteatrilavastuse “Vanamees ja meri” põhjal)
Kaupo Kruusiauk
– lavastuse “Stseenid ühest abielust” loomeprotsessi analüüs
Marianne Kõrver – lavastuse “Solarise needus” loomeprotsessi analüüs
Maario Masing – näidendi “Gomoku” lavastusplaani analüüs

2016
Siim Angerpikk – “Tähelepanu näitleja töövahendina”
Auri Jürna – “Ooperilaulja kui näitleja: mitmekülgse ja tasakaalustatud õppekava otsinguil”
Loore Martma – “Läbipõlemiskunst”
Jekaterina Novosjolova – “Näitleja pihtimus – kriisid elus ja laval”

2017
Katri Pekri – “Nukuloogika: käepikendus nukuteatrihuvilis(t)ele”
Mihkel Seeder – “Hüppelaud näitekirjanikele”

2018
Siret Campbell – “Kuidas töötada välja komöödia kirjutamise kursust?”
Raho Aadla – “Täiustumisest iseenese olemasolemises”
Kersti Heinloo
– “Ruum näitleja ümber ja sees”
Mait Joorits – “Näitlejatreeningu võimalusi. Konstantin Stanislavski ja Vsevolod Meierholdi eeskujudest lähtudes”
Martin Mill – “Vaateid null-territooriumilt iseendale ehk minu “Mina” metamorfoosid”
Tanel Saar – “Füüsiline teater näitleja ja lavastaja kogemuses. VAT Teater 2001-2017”
Agur Seim – “Liminaalsus näitleja prooviprotsessis”
Jaanika Tammaru – “Koostunne ja kaasolemine kui näitleja käsitöövahendid”