EMTA lavakunsti osakonna õppejõud õppeaastal 2020/2021

 

Bakalaureuseõpe

Koosseisulised õppejõud:
professor Lembit Peterson (näitlejatöö, lavastajatöö, lavastaja töö tekstiga)
professor Anu Lamp (lavakõne, eesti keel)
professor Elmo Nüganen
professor Anne-Liis Poll (hääl ja improvisatsioon)
vanemlektor Maret Mursa Tormis (Alexanderi tehnika)
vanemlektor Riina Roose (vokaalansambel)
vanemlektor Indrek Sammul (näitlejatöö)
vanemlektor Anne Türnpu (lavakõne)
teadur Madli Pesti (välisteatri ajalugu)
lektor Jaak Prints (näitlejatöö)
lektor Külli Teetamm (näitlejatöö)
lektor Andri Luup (dramaturgitöö)
lektor Sirje Medell (soololaul)
lektor Eve Mutso-Oja (liikumine)
lektor Christopher Rajaveer (lavakõne)

Tunnitasulised õppejõud:
Toomas Abiline (sissejuhatus filosoofiasse)
Liina Jääts (välisteatri ajalugu)
Jan Kaus (kirjandus)
Irina Kolodinskaja (vene keel)
Piret Kruuspere (eesti teatri ajalugu)
Kristina Kuznetsova-Bogdanovitš (loovisik ühiskonnas)
Kädi Metsoja (akrobaatika)
Laine Mägi (tants)
Tiina Mölder (tants)
Heldur Harry Põlda (soololaul)
Holger Rajavee (kunstiajalugu)
Anna-Maria Ranczakowska-Ljutjuk (loovisik ühiskonnas)
Kristjan Rohioja (tants)
Maia Soorm (vene keel)

 

Magistriõpe

Kai Aareleid (teatritõlge ja toimetamine)
Eero Epner (kultuur ja võim)
Anu Lamp (süvendatud lavakõne)
Airi Liimets (kasvatusteadus)
Jüri Nael (sõna ja keha)
Madli Pesti (teadustöö metoodika)
Jaak Prints (lavakunsti pedagoogika)