Tähelepanu! Riigis kehtiva eriolukorra jätkumise tõttu lükkub lavakunstikooli sisseastumiskatsete I voor kahe nädala võrra hilisemaks, ühtlasi pikeneb sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg 15. aprillini. Seega:

Sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg: 15.04.2020 (oli 31.03.2020)
Sisseastumiskatsete I vooru toimumisaeg: 9.–18.05.2020 (oli 25.04–04.05.2020)
Infopäev II vooru pääsenuile: 23.05.2020 kell 16 (oli 9.05.2020 kell 14)

Sisseastumiskatsete II, III ja IV vooru loodame esialgu läbi viia varasemalt määratud ajavahemikus (25.06–01.07.2020).

Lisainfo: post@lavakas.ee (peamiselt), 627 2862 (ei pruugi alati vastajat olla)


2020. aastal toimub vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti eriala bakalaureuseõppesse näitleja õppesuunal. Avaldusi sisseastumiseks saab esitada sisseastumise infosüsteemi veebilehel www.sais.ee 25. veebruarist kuni 15. aprillini 2020.

Avaldusele tuleb eraldi failina lisada kuni ühe lehekülje pikkune vabas vormis elulookirjeldus (muu hulgas kirjeldada oma hobisid ja huvisid ning varasemaid kokkupuuteid teatri, tantsu, spordiga jne).

Sisseastumiseksamid EMTA lavakunsti eriala näitleja õppesuunale toimuvad neljas voorus.

 

I voor toimub 9. maist 18. maini 2020 EMTA lavakunstikoolis (Toom-Kooli 4).

I voorus saavad osaleda kõik õigeaegselt avalduse esitanud üliõpilaskandidaadid. Iga kandidaat sooritab oma sisseastumiskatse ühel päeval. Juhul, kui teil pole mõnel I vooru toimumise päevadest (9. mai – 18. mai) võimalik katsetel osaleda, palume avalduse esitamisel märkida need päevad lisainfo lahtrisse. Teatame igale kandidaadile tema eksami täpse ajakava hiljemalt 30. aprilliks.

I vooru eksamiks palume ette valmistada (õppida pähe):

  • kaks luuletust
  • proosatekst (kuni 1 lk pikkune terviktekst või katkend)
  • muusikaline eneseväljendus (laulu esitamine end kaasavõetud pillil saates või ilma instrumentaalsaateta)

Esitatavad materjalid peavad olema eestikeelsed, eriilmelised ja trükis ilmunud.
Tulge katsetele mugavas riietuses, mis võimaldab teil vabalt liikuda ning vajadusel ka põrandal olla.

Sisseastumiseksamite I vooruks palume kandideerijatel lugeda kirjandust:

Näidendid:

Molière “Misantroop”
Anton Tšehhov “Kirsiaed”
August Kitzberg “Kauka jumal”
Jaan Kruusvall “Pilvede värvid”

Teatriraamatud:

Voldemar Panso, Töö ja talent näitleja loomingus. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, taastrükk 1995.
Peter Brook, Tühi ruum. Loomingu Raamatukogu 1972, nr 44/45.

Eesti näitlejate raamatud:

Ants Eskola, Näitleja on ajastu lühikroonika. Tallinn: Eesti Raamat, 1986.
Aarne Üksküla. Koost. Rait Avestik. Tallinn: Fotosulg, 2017.

I voorus hinnatakse kandidaate skaalal 0–1 punkti. Kõik 1 punkti saanud kandidaadid pääsevad edasi II vooru.

 

II vooru pääsenuid ootame laupäeval, 23. mail kell 16 infopäevale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajja (Tatari 13), et tutvustada edasisi ülesandeid järgmisteks voorudeks. Palume ajaliselt sel päeval arvestada nelja tunniga.

II, III ja IV vooru loodame esialgu läbi viia varasemalt määratud ajavahemikus (25.06.2020–01.07.2020).

2020. aastal vastu võetava kursuse juhendaja on Jaak Prints.


Jagame huvilistele mõeldes aegsasti ka sisseastumiseksamite suvisteks voorudeks mõeldud kirjandust, mida palume lisaks I vooruks antud kirjandusele lugeda:

Näidendid:

William Shakespeare “Romeo ja Julia”
Molière “Tartuffe”
Anton Tšehhov “Kajakas”
Tom Stoppard “Arkaadia” *

* Näidendit on võimalik lugemiseks elektrooniliselt tellida Eesti Teatri Agentuuri näidendite andmebaasist.

Teatriraamatud (omal valikul 1–2):

Robert Cohen. Näitlemisvägi. Tallinn: Eesti Teatriliit, 1993.
Yoshi Oida. Nähtamatu näitleja. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2007.

Raamatud eesti näitlejatest (omal valikul 1–2):

Mikk Mikiver. Teater. Koost. Lilian Vellerand. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2008.
Jüri Järvet. Narr ja kuningas. Autorid Reet Neimar ja Pille-Riin Purje. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2009.
Velda Otsus – nimi eesti kultuuris. Autor Pille-Riin Purje. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2013.