2020. aastal toimub vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti eriala bakalaureuseõppesse näitleja õppesuunal. Avaldusi sisseastumiseks saab esitada sisseastumise infosüsteemi veebilehel www.sais.ee 25. veebruarist kuni 31. märtsini 2020.

Avaldusele tuleb eraldi failina lisada kuni ühe lehekülje pikkune vabas vormis elulookirjeldus (muu hulgas kirjeldada oma hobisid ja huvisid ning varasemaid kokkupuuteid teatri, tantsu, spordiga jne).

Sisseastumiseksamid EMTA lavakunsti eriala näitleja õppesuunale toimuvad neljas voorus.

 

I voor toimub 25. aprillist 4. maini 2020 EMTA lavakunstikoolis (Toom-Kooli 4).

I voorus saavad osaleda kõik õigeaegselt avalduse esitanud üliõpilaskandidaadid. Iga kandidaat sooritab oma sisseastumiskatse ühel päeval. Juhul, kui teil pole mõnel I vooru toimumise päevadest (25. aprill – 4. mai) võimalik katsetel osaleda, palume avalduse esitamisel märkida need päevad lisainfo lahtrisse. Teatame igale kandidaadile tema eksami täpse ajakava hiljemalt 17. aprilliks.

I vooru eksamiks palume ette valmistada (õppida pähe):

  • kaks luuletust
  • proosatekst (kuni 1 lk pikkune terviktekst või katkend)
  • muusikaline eneseväljendus (laulu esitamine end kaasavõetud pillil saates või ilma instrumentaalsaateta)

Esitatavad materjalid peavad olema eestikeelsed, eriilmelised ja trükis ilmunud.
Tulge katsetele mugavas riietuses, mis võimaldab teil vabalt liikuda ning vajadusel ka põrandal olla.

Sisseastumiseksamite I vooruks palume kandideerijatel lugeda kirjandust:

Näidendid:

Molière “Misantroop”
Anton Tšehhov “Kirsiaed”
August Kitzberg “Kauka jumal”
Jaan Kruusvall “Pilvede värvid”

Teatriraamatud:

Voldemar Panso, Töö ja talent näitleja loomingus. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, taastrükk 1995.
Peter Brook, Tühi ruum. Loomingu Raamatukogu 1972, nr 44/45.

Eesti näitlejate raamatud:

Ants Eskola, Näitleja on ajastu lühikroonika. Tallinn: Eesti Raamat, 1986.
Aarne Üksküla. Koost. Rait Avestik. Tallinn: Fotosulg, 2017.

I voorus hinnatakse kandidaate skaalal 0–1 punkti. Kõik 1 punkti saanud kandidaadid pääsevad edasi II vooru.

 

II vooru pääsenuid ootame laupäeval, 9. mail kell 14 infopäevale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajja (Tatari 13), et tutvustada edasisi ülesandeid järgmisteks voorudeks. Palume ajaliselt sel päeval arvestada nelja tunniga.

II, III ja IV voor toimuvad 25. juunist 1. juulini 2020.

2020. aastal vastu võetava kursuse juhendaja on Jaak Prints.

Lisainfo: post@lavakas.ee, 627 2862 ja 627 2864