2020. aastal toimub vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti eriala bakalaureuseõppesse näitleja õppesuunal. 2020. aastal vastu võetava kursuse juhendaja on Jaak Prints.

Sisseastumisdokumentide esitamine on lõppenud.

Sisseastumiseksamid toimuvad neljas voorus.

Lisainfo: post@lavakas.ee, 627 2862


II, III ja IV voor toimuvad 29. juunist 6. juulini 2020.

Suvisteks eksamivoorudeks palume ette valmistada (õppida pähe):

– kolm luuletust (I voorust erinevad)
– 3−5 minuti pikkune proosatekst või monoloog mõnest näidendist
– kaks eestikeelset laulu, millest üks on lastelaul (soovi korral võib kaasa võtta muusikainstrumendi)

Valmistada ette 1–2 minutiline etüüd, kus kujutatud vabalt valitud looma/lindu.

Liikumistundide tarvis palume kaasa võtta spordiriided, neidudel lisaks seelik.

Suvistes eksamivoorudes esitavad kandidaadid ettevalmistatud materjali, teevad etüüde ja improvisatsioone, osalevad suure lava voorus, liikumistundides, kaameraproovis ning vestlusel.

 

Samuti palume kandideerijatel suvisteks voorudeks lugeda kirjandust:

Näidendid:

William Shakespeare “Romeo ja Julia” *
Molière “Tartuffe”
Anton Tšehhov “Kajakas” *
Tom Stoppard “Arkaadia” *

* Näidendit on võimalik lugemiseks elektrooniliselt tellida Eesti Teatri Agentuuri näidendite andmebaasist.

Teatriraamatud (omal valikul 1–2):

Robert Cohen. Näitlemisvägi. Tallinn: Eesti Teatriliit, 1993.
Yoshi Oida. Nähtamatu näitleja. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2007.

Raamatud eesti näitlejatest (omal valikul 1–2):

Mikk Mikiver. Teater. Koost. Lilian Vellerand. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2008.
Jüri Järvet. Narr ja kuningas. Autorid Reet Neimar ja Pille-Riin Purje. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2009.
Velda Otsus – nimi eesti kultuuris. Autor Pille-Riin Purje. Tallinn: Eesti Teatriliit, 2013.